sobota, 25 marca 2017

Kraków - Apteka pod Orłem

Trzecie (po fabryce Schindlera i Domu Śląskim) miejsce z tzw. Trasy Pamięci. Położona przy pl. Bohaterów Getta apteka była jedyną apteką funkcjonującą w getcie. Prowadził ją Polak, Tadeusz Pankiewicz, który, wraz z asystentkami, przekazywał informacje i żywność pomiędzy Żydami w getcie i poza nim. Oprócz tego apteka była miejscem spotkań artystów i intelektualistów. Oryginalny wystrój przetrwał wojnę, ale został zniszczony w latach 60-tych XX wieku. Wygląd obecny to rekonstrukcja - autorzy ekspozycji starali się, by nawet leki pochodziły z okresu okupacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz