wtorek, 1 marca 2016

Gdańsk - Ale jaja, wchodzimy do Mikołaja

Bardzo wiele osób lubi posiłkować się Wikipedią, pisząc mądre rzeczy na różne tematy, zrobię to i ja:

"PierwszymałykościółpodwezwaniemśwMikołajazostałwybudowanynajprawdopodobniejw1185Powstałnaskrzyżowaniudwóchważnychszlakówhandlowychstarożytnejdrogikupców(viamercatorum)itraktuwiodącegozgdańskiegozamkudoksiążęcychposiadłościnaPomorzuKościółodpoczątkusłużyłzarównoludnościmiejscowejjakiprzybywającymdoGdańskazewszystkichstronświatakupcomiżeglarzom22stycznia1227pomorskiksiążęŚwiętopełkprzekazałkościółzakonowioodominikanówktórychprzyprowadziłJacekOdrowążZostałonkonsekrowanyprzezlegatapapieskiegodlaPrusWilhelmazModenyw1239PrzykościelewkrótcepowstałklasztorW1260papieżAleksanderIVudzieliłgdańskimdominikanomprzywilejuodpustuzupełnegonadzień4sierpniaOdtegoczasupielgrzymizaczęliściągaćdoGdańskaaradamiastarozpoczęłaorganizowaniewtymdniujarmarkudominikańskiegoBudowęistniejącegoobecniekościołarozpoczętopo1348wznoszącwpierwszejfazieczteroprzęsłoweprezbiteriumanastępniesześcioprzęsłowytrzynawowyhalowykorpuszachodniktóregoprzyporyzostaływciągniętedośrodkaRównocześnietrwałarozbudowaklasztoruW1487kościółprzykrytosklepieniemgwiaździstymipodwyższonowieżęoczęśćośmiobocznąWokresiereformacjikościółkilkakrotniebyłniszczonyiplądrowanyw1525i1576ZakonnicyzostaliwypędzenizklasztorukilkuznichstraciłożycieW1564władzegdańskieoddałyklasztorprotestantomaskarbiecklasztornyzabranonaratuszPointerwencjikrólaZygmuntaAugustaklasztorw1567zwróconodominikanom11października1587wkościeleśwMikołajamiałomiejscewręczenieprzybyłemuzeSzwecjikrólowiZygmuntowiIIIaktuelekcjipouprzednim(7października)zaprzysiężeniuprzezniegowkościelewOliwiezobowiązańwobecRzeczypospolitejtzwpactaconventauchwalonychprzezSejmOdtegomomentuponownierozpocząłsięokresświetnościkościołaśwMikołajaWmurachklasztoruzaczęłomieszkaćcorazwięcejzakonnikówkwitłożycieintelektualneikaznodziejstwoakościółotrzymałnowewyposażenie(głównyołtarzstalleambonęorgany)PodkoniecXVIIwprzebudowanogotyckąkaplicęśwJackaznajdującąsiępopółnocnejstronieprezbiteriumW1813wskutekrosyjskiegoostrzałumiastaklasztorcałkowiciespłonąłDwadzieściajedenlatpóźniejw1834nastąpiłakasatazakonuadominikaniezostalizmuszenidoopuszczeniamiastaZrujnowanezabudowaniaklasztorneostateczniewyburzonoPrzykościelepowstałaparafiakatolicka(jednazczterechwówczesnymGdańskuTagotyckabudowlajakojedynanieuległazniszczeniuwtrakciedziałańIIwojnyświatowejJednazopowieścigłosiiżkościółśwMikołajazostałoszczędzonyprzezpalącychGdańskradzieckichżołnierzyzewzględunapostaćpatronaotaczanegoprzezprawosławnychRosjanszczególnączciąWedługinnejteoriiówczesnyproboszczprzekupiłczerwonoarmistówalkoholowymzapasemkościelnejpiwnicyabyciniesplądrowaliiniespalilikościołaWkwietniu1945po111latachprzerwydominikanieznowupojawilisięwGdańskuizamieszkaliprzyswoimdawnymkościelePrzybylitugłówniezeLwowapoponownymzajęciutegomiastaprzezZSRRiwymuszonejprzezreżimsowieckiekspatriacjipolskiegoduchowieństwaipolskiejludnościPrzywieźliztamtejszegokościoładominikanówśredniowiecznąikonęMatkiBożejZwycięskiejpatronkitegomiastaktóradodzisiajznajdujesięwkościeleSłynącycudamiobrazbyłofiarowanyzakonowidominikanóww1260przezKonstancjężonęLwaksięciahalickowłodzimierskiegoWpóźnychlatach60kościółstałsięsiedzibąmyśliopozycyjnejiniepodległościowejOjciecLudwikWiśniewskiorganizowałwówczasspotkaniadyskusyjnewktórychuczestniczyliówcześnilicealiścizILiceumOgólnokształcącegoimMikołajaKopernikawGdańskuapóźniejsidziałaczeopozycyjniipolitycytacyjakAleksanderHallArkadiuszRybickiGrzegorzGrzelakiWojciechSamoliński"


Tyle tytułem skondensowanego wstępu - nie lubię, jak opusy zawierają za dużo miejsca, no to trochę skróciłem. A teraz zdjęcia.8 komentarzy:

 1. A jednak warto coś czytać, a nie tylko oglądać obrazki, bo można coś ciekawego przypadkowo pominąć.

  Np. Będąc na Dolnym Śląsku parę lat temu pominąłem niesamowity kościół w Małujowicach, a przejeżdżałem drogą przez tę wieś. Gdybym był doczytał...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W narodzie, gdzie czytelnictwo wynosi niecałą ksiażkę na głowę rocznie, głoszenie takich teorii jest nieco ekscentryczne, ale generalnie się zgadzam.

   Usuń
  2. Jak mogłeś nie wiedzieć o słynnym na cały świat kościele w Małujowicach! A fe!

   Usuń
  3. Ale, ale, widzę, że Krabikowie tez byli w podmałujowickim Brzegu :-)

   Usuń
  4. Czytam te statystyki o miernym czytelnictwie, i aż się wierzyć nie chce... pewnie to prawda, ale ja książki pochłaniam tonami, moi znajomi również regularnie czytają, gdzie ci ludzie, którzy nie lubią drukowanego?

   Usuń
  5. Nie widzisz już ludzi znad książki. Oto, do czego prowadzi zgubny nałóg czytelnictwa.

   Usuń
  6. Jaki ubogi ten mój świat w tej krótkowzroczności;)

   Usuń
  7. Litery nie zastąpią kontaktu z człowiekiem ;-)

   Usuń